Hotline: 0913162269
HỆ CỬA LÙA TT 4821 HỆ CỬA LÙA TT 4821 HỆ CỬA LÙA TT 4821 Liên hệ

HỆ CỬA LÙA TT 4821


  •  

1.700.000₫

Nhận Báo Giá :  0913.162.269 (Mr.Tuấn)

0967 381 808( Ms. Ảnh )

0973 785 068 ( Ms. Nhàn)

0933.977.337 Mr Hưng(KD)
<p style="text-align:center"><span style="color:#000099"><span style="font-size:20px"><strong>NH&Ocirc;M THUẬN TH&Agrave;NH CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP&nbsp;NH&Ocirc;M XINGFA VIỆT NHẬT&nbsp;CH&Iacute;NH H&Atilde;NG&nbsp;</strong></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:20px"><strong>LI&Ecirc;N HỆ NGAY </strong><span style="color:#e74c3c"><strong>0983.162.269 -&nbsp;0913.162.269</strong></span><strong>&nbsp;(MR.TUẤN)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="color:#000099"><span style="font-size:16px"><strong>➤➤➤&nbsp;&nbsp;NH&Ocirc;M THUẬN TH&Agrave;NH:</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px">➤&nbsp;CHUY&Ecirc;N THI C&Ocirc;NG LẮP ĐẶT CỬA NH&Ocirc;M XINGFA CHO&nbsp;CĂN HỘ, C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH.</span></p>

<p><span style="font-size:16px">➤&nbsp;GI&Aacute; TẬN GỐC KH&Ocirc;NG QUA TRUNG GIAN.</span></p>

<p><span style="font-size:16px">➤&nbsp;CHUY&Ecirc;N BỎ SỈ SỐ LƯỢNG LỚN.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:18px"><strong>C&Ocirc;NG TY&nbsp;CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TK XD SX TM DV THUẬN TH&Agrave;NH</strong>&nbsp;<span style="color:#000099"><strong>TỔNG ĐẠI L&Yacute; NH&Ocirc;M Ở MIỀN NAM</strong></span>. Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối nh&ocirc;m XINGFA, HONDALEX, PHỤ KIỆN CH&Iacute;NH H&Atilde;NG&nbsp;cho c&aacute;c đại l&iacute;, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn nhỏ,&nbsp;đ&aacute;p ứng khoảng&nbsp;12.000 tấn/ năm&nbsp;ở miền Nam v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.&nbsp;&nbsp;</span></p>

<p><span style="font-size:18px"><strong>NH&Ocirc;M THUẬN TH&Agrave;NH&nbsp;</strong>&ndash; chuy&ecirc;n cung cấp <strong>thi c&ocirc;ng lắp đặt cửa nh&ocirc;m Xingfa Việt Nhật&nbsp;cho</strong>&nbsp;c&aacute;c <strong>c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; d&acirc;n v&agrave; cả c&aacute;c dự &aacute;n lớn</strong>&nbsp;tại c&aacute;c khu vực như quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, t&acirc;n ph&uacute;, t&acirc;n b&igrave;nh, b&igrave;nh t&acirc;n, g&ograve; vấp, b&igrave;nh thạnh, ph&uacute; nhuận, thủ đức, nh&agrave; b&egrave;, h&oacute;c m&ocirc;n, củ chi, b&igrave;nh ch&aacute;nh, cần giờ, quận 2 Thảo Đi&ecirc;̀n, quận 7 Phú Mỹ Hưng v&agrave; c&aacute;c tỉnh B&igrave;nh Dương v&agrave; Đồng&nbsp;Nai...</span></p>

<p><span style="font-size:18px"><img alt="" src="/upload/bai-viet/khách hang-424.png" style="width:100%" /></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:20px"><strong><span style="color:#0000ff">GỌI NGAY&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong><span style="color:#0000ff"><a class="link_title blink_me" href="tel:0983162269"><img alt="Nhận báo giá" src="/upload/bai-viet/SDT-406.png" /></a></span><strong><span style="color:#0000ff">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="color:#0000ff">ĐỂ ĐƯỢC B&Aacute;O GI&Aacute; V&Agrave; TƯ VẤN&nbsp;</span><span style="color:#e74c3c">MIỄN PH&Iacute;</span><span style="color:#0000ff">.</span></strong></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><strong><span style="color:#000099">➤➤➤ XEM TH&Ecirc;M B&Aacute;O GI&Aacute; CHI TIẾT&nbsp;<u><a href="http://bitly.vn/2-1v">TẠI Đ&Acirc;Y</a></u></span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>
 

Sản phẩm cùng loại

CỬA ĐI 100

CỬA ĐI 100

1.450.000₫

CỬA ĐI MỞ  LV 60

CỬA ĐI MỞ LV 60

3.200.000₫

CỬA SỔ BẬT 50

CỬA SỔ BẬT 50

2.850.000₫

CỬA ĐI  76

CỬA ĐI 76

2.950.000₫

VÁCH NGĂN LV 56

VÁCH NGĂN LV 56

2.650.000₫

CỬA SỔ BẬT LV 60

CỬA SỔ BẬT LV 60

2.150.000₫

CỬA ĐI LÙA LV 60

CỬA ĐI LÙA LV 60

3.050.000₫

Danh mục sản phẩm

0913162269